Steg 7: Nämndbeslut

Här hittar du information om nämndens beslut.

Du hittar alla redan fattade nämndbeslut under översikt.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård behandlade den 18 maj sex områden.

Nämnden beslutade om tillstånd för:

Vid fördelning av dessa tillstånd har nämnden beaktat den andra beredningsgruppens yttranden.

Nämnden beslutade att avslå övriga ansökningar i ovan behandlade ärenden.

Mer om nämndens uppdrag och vilka som ingår i den.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: