Steg 7: Nämndbeslut

Här hittar du information om nämndens beslut och sammanträden.

Du hittar alla redan fattade nämndbeslut under översikt. Vid fördelning av tillstånd har nämnden beaktat den andra beredningsgruppens yttranden.

Under 2024 sammanträder nämnden följande datum: 13 mars, 12 juni, 18 september och 18 december.

Den 13 december 2023 beslutade nämnden för nationell högspecialiserad vård att följande regioner ska tilldelas tillståndsområdet för Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar:

  • Region Stockholm genom Karolinska universitetssjuhuset  
  • Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping - inklusive undertillstånd för att nationellt utföra och samordna högisoleringstransporter samt viss beredskapsverksamhet för läkemedel

Mer om nämndens uppdrag och vilka som ingår i den.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: