Steg 7: Nämndbeslut

Här hittar du information om nämndens beslut och sammanträden.

Du hittar alla redan fattade nämndbeslut under översikt. Vid fördelning av tillstånd har nämnden beaktat den andra beredningsgruppens yttranden.

Under 2024 sammanträder nämnden följande datum: 13 mars, 12 juni, 18 september och 18 december.

Mer om nämndens uppdrag och vilka som ingår i den.

Den 12 juni fattade nämnden tillståndsbeslut i följande ärenden. Samtliga regioners ansökningar tillstyrktes.

Arbets- och miljödermatologi

  • Region Skåne

Koagulationssjukdomar

  • Region Skåne
  • Region Stockholm
  • Västra Götalandsregionen

Malign hypertermikänslighet

  • Region Skåne

Sällsynta njursjukdomar

  • Region Skåne
  • Region Stockholm
  • Region Uppsala
  • Västra Götalandsregionen

På respektive tillståndsområdessida hittar du tillståndsbesluten.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: