Teckenspråk

Här hittar du information på teckenspråk om vad Socialstyrelsen arbetar med. Här finns även våra kontaktuppgifter.

Andra uppgifter

Teckenspråksfilm om våra andra myndighetsuppgifter.

Kontakta oss

Teckenspråksfilm hur du kontaktar Socialstyrelsen.

Statistik och utvärdering

Teckenspråksfilm om vår statistik och utvärdering.

Vår historia

Teckenspråksfilm om vår historia under 350 år.

Vår kunskap

Teckenspråksfilm om vår kunskap som styr och utvecklar.

Vår organisation

Teckenspråksfilm som förklarar organisationen.

Vårt arbete

Teckenspråksfilm om vad Socialstyrelsen gör.

Vårt mål

Teckenspråksfilm om Socialstyrelsens mål.