Stamcellstransplantation vid systemisk skleros

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Patienter med tidig diagnosticerad systemisk skleros, där prognosen bedöms vara allvarlig på grund av inre organpåverkan och/eller mycket snabb och utbredd hudprogress, ska remitteras till en nationell vårdenhet för bedömning, vidare utredning och eventuell blodstamcellstransplantation.

Denna vård ska bedrivas vid två enheter.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes Universitetssjukhus

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset 

Giltighetstid

Från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: