Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund sedan 2008.

Om inrapportering av data och olika statistiska begrepp

Beslut om tillstånd för hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Tänk på att statistiken inte är tillräcklig för att värdera rikets eller en enhets resultat. Den ger en indikation på om det behövs djupare analyser.

Sidan är under uppdatering med 2023 års data

Kvalitetskontroll pågår fram till och med 6 maj 2024. Till dess är data för 2023 preliminära.

Översikt

Regioner med detta tillstånd
Regioner med tillståndEnhetTillstånd från
Region SkåneSkånes Universitetssjukhus2008
Västra GötalandsregionenSahlgrenska Universitetssjukhuset2008

Bakgrundsmått

Bakgrundsmåtten ger en bild av hur många patienterna är, hur många behandlingar de har fått, var de kommer ifrån och hur sjuka de är när de behandlas. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år.

Tillgänglighetsmått

Här ser du mått som visar hur tillgänglig vården är, till exempel väntetider. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år. I statistiken ser du exempelvis konfidensintervall och percentiler, som förklaras närmare under Begrepp och definitioner

Resultatmått

Här ser du vårdresultat, till exempel överlevnad och vanliga komplikationer. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år. I statistiken ser du exempelvis konfidensintervall och percentiler, som förklaras närmare under Begrepp och definitioner

Övriga mått

Här presenteras mått som speglar NHV-enheternas ansvar att följa upp patientrapporterade mått samt överrapportering till remitterande enheter.

Villkor

Varje tillstånd är förknippat med generella och särskilda villkor som tillståndsinnehavare är ålagda att uppfylla för att få bedriva vården. För särskilda villkor se beslut om tillstånd. För generella villkor, se fjärde kapitlet i Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård (2018:48).

Kontakt

Har du frågor om den årliga uppföljningen av nationell högspecialiserad vård kan du kontakta Socialstyrelsen via mejladressen nedan. Gäller frågorna de nationella vårdenheternas resultat vänligen kontakta respektive vårdgivare (NHV-enhet).

E-post: nhv@socialstyrelsen.se
Senast uppdaterad:
Publicerad: