EXIT

Åtgärden ex utero intrapartum treatment (EXIT) är koncentrerad till Karolinska universitetssjukhuset sedan 1 maj 2020.

För detta tillståndsområde kommer data rapporteras in vart femte år med start 2025. Eftersom antalet patienter är mycket få kommer data aggregeras över flera år. 

Om inrapportering av data och olika statistiska begrepp

Beslut om tillstånd för EXIT

Tänk på att statistiken inte är tillräcklig för att värdera rikets eller en enhets resultat. Den ger en indikation på om det behövs djupare analyser.

Översikt

Regioner med detta tillstånd
Regioner med tillståndEnhetTillstånd från
Region StockholmKarolinska universitetssjukhuset2020

Villkor

Varje tillstånd är förknippat med generella och särskilda villkor som tillståndsinnehavare är ålagda att uppfylla för att få bedriva vården. För särskilda villkor se beslut om tillstånd. För generella villkor, se fjärde kapitlet i Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård (2018:48).

Kontakt

Har du frågor om den årliga uppföljningen av nationell högspecialiserad vård kan du kontakta Socialstyrelsen via mejladressen nedan. Gäller frågorna de nationella vårdenheternas resultat vänligen kontakta respektive vårdgivare (NHV-enhet).

E-post: nhv@socialstyrelsen.se
Senast uppdaterad:
Publicerad: