Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid livmoderhalscancer, enligt nedan, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Bedömning inför eventuell fertilitetsbevarande kirurgi samt utförande av denna på patienter med histopatologiskt verifierad livmoderhalscancer.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32936/2021)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 32394/2021)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: