Malign hypertermikänslighet

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård och ska bedrivas vid en enhet:

Bedömning av individer med misstänkt malign hypertermikänslighet (MH) samt i förekommande fall genetisk utredning och eller IVCT (muskelprov).

Förtydligande till definitionen:

  • Med genetisk utredning menas bedömning av indikation för genetisk analys samt tolkning av genetisk analys.
  • Med individer menas patient som fått en misstänkt malign hypertermireaktion eller släkting till sådan patient.

Tillståndsinnehavare

Inget nämndbeslut taget ännu

Giltighetstid

Inget nämndbeslut taget ännu

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: