God och nära vård

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Socialstyrelsen är en aktör bland flera som kan bidra till omställningen till god och nära vård. Samverkan med andra myndigheter, företrädare för kommuner och regioner och andra intressenter krävs för att uppnå ett samlat stöd till förändring.

Ett syfte med Socialstyrelsens stöd är att bidra till att underlätta omställningen så att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Publikationer inom området God och nära vård

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten – MeddelandebladArtikelnummer: 2022-6-8006|Publicerad: 2022-06-16
Kommunal hälso- och sjukvård – MeddelandebladArtikelnummer: 2020-12-7130|Publicerad: 2020-12-16
Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – delredovisningArtikelnummer: 2020-6-6804|Publicerad: 2020-06-01
Grund för strategisk plan för att stödja en god och nära vårdArtikelnummer: 2019-11-6445|Publicerad: 2019-11-05

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: