Ansökan om import av frysta spermier

Här hittar du information om hur du kan ansöka om tillstånd till import av frysta spermier.

Enligt 6 kap. 7 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. framgår att frysta spermier får inte utan Socialstyrelsens tillstånd föras in i landet.

Så här ansöker du om tillstånd

Ansökan ska vara skriftlig.

Ansökan ska innehålla den sökandes namn, personnummer och adress. I ansökan berättar du om vad syftet med införseln av frysta spermier är, vem donatorn är och kontaktuppgifter till denne, samt om donatorn samtycker till åtgärden. Ansökan dateras och undertecknas.

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Senast uppdaterad:
Publicerad: