Behandling av barnglaukom och barnkatarakt

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus (dnr 7969/2016)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 7971/2016)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 januari 2013 och tillsvidare

I samband med att hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ändrades den 1 juli 2018 ersattes det tidigare systemet med rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård. Av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till ändringslagen framgår att då gällande rikssjukvårdstillstånd övergick i tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård, och att sådana tillstånd gäller tillsvidare (se punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lag [2018:143] om ändring i hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]).

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: