Behandling av barnglaukom och barnkatarakt

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus (dnr 7969/2016)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska universitetssjukhuset (dnr 7971/2016)

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 31 januari 2013 och tillsvidare

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: