Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Karttjänster

Socialstyrelsen arbetar tillsammans med flera svenska myndigheter för att göra offentliga geodata tillgängliga för användning via tjänster på internet. Här hittar du en kart- och nedladdningstjänst inom områdena dödsfall, sjukdomar och skador i slutenvård samt specialiserad öppenvård.

Socialstyrelsen har tagit fram visnings- och nedladdningstjänst som följd av EU-direktivet Inspire. Med Inspire vill EU bland annat möjliggöra gränsöverskridande analyser samt göra tjänsterna fria att användas av alla.

Våra geodata finns tillgängliga i karttjänsten och som nedladdningsbara filer. I geodataportalen (www.geodata.se/) samlas samtliga deltagande myndigheters geodata.

Format: WMS, GML

Om datamängd

Språk
Svenska

Ingångssida
https://geodata.socialstyrelsen.se/kartvisning/

Uppdateringsfrekvens
Årlig

Villkor
CC0

Tillhandahållande organisation
Socialstyrelsen

Kontakt

Mejla oss på
Publicerad: