Klassifikationen ICD-10

Den internationella klassifikationen ICD är främst en statistisk klassifikation för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

Fler letar efter information om

Syftet med ICD

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

ICD (WHO)

Den internationella klassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, har funnits i cirka hundra år. Sedan 1948 ansvarar Världshälsoorganisationen (WHO) för underhållet av ICD. Den 18 juni 2018 lanserade WHO ICD-11 i form av ett digitalt klassifikationssystem. Socialstyrelsen har påbörjat ett förberedande arbete inför svenskt införande av ICD-11. 

Läs om vårt utvecklingsarbete med ICD-11

Svensk ICD

Den svenska versionen av ICD-10 heter ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning. ICD-10-SE ersatte den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) den 1 januari 2011. Klassifikationen är obligatorisk för rapportering till Socialstyrelsens hälsodataregister.

För att få en enhetlig och gemensam svensk uppdelning av diagnoskoderna i ICD-10-SE ska Socialstyrelsen godkänna alla förslag till ändringar, nya koder och fördjupningskoder. Förslagen ska skickas in enligt våra uppdateringsrutiner, du hittar filen nedan under rubriken Ändringar i ICD-10-SE.

Fördjupningskoder

För att ge möjlighet till en mer detaljerad kodning har det skapats nationella fördjupningskoder med ett femte tecken i form av en bokstav. I dagsläget finns cirka 3 000 fördjupningskoder.

Ändringar i ICD-10-SE

Önskemål om nya ändringar i ICD-10-SE: Information om uppdateringsrutiner för förslag om nya koder eller andra ändringar i ICD-10-SE (reviderad september 2022)

Tidigare genomförda ändringar i ICD-10-SE: Se sidan om ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer för information om alla ändringar som gjorts i ICD-10-SE.

Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död

För att underlätta för dem som arbetar med olycksförebyggande projekt har Socialstyrelsen gett ut kapitel XX (kapitel 20) i en separat utgåva. Klassifikationen innehåller såväl en systematisk förteckning som en alfabetisk förteckning. Dessutom har tre översiktliga matriser konstruerats för att användaren lättare ska hitta rätt vid kodning och analys.

Förteckningen avser huvudsakligen orsaker till olyckshändelse. Dock ingår inte transportolyckor med undantag för olyckor med vatten- och luftfarkoster. Självmord och självmordsförsök återfinns under "Självdestruktiv handling", mord och mordförsök under "Övergrepp". Om osäkerhet råder ifall det rör sig om ett olycksfall, självmord eller övergrepp klassificerar man med kodnummer under "Skadehändelse, oklar avsikt". Många av skadeorsakerna återfinns under uppslagsorden "Kontakt med" och "Exponering för". Den separata utgåvan av Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död kan laddas ner eller beställas nedan.

Alfabetisk förteckning

Det finns en alfabetisk förteckning för att du som användare lättare ska hitta var en specificerad diagnos hör hemma i ICD-10-SE. Senaste versionen, uppdaterad 2005, finns endast i PDF-format och kan laddas ner nedan.

Kodningsanvisningar

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnosArtikelnummer: 2022-11-8196|Publicerad: 2022-12-15
Tillhörande dokument och bilagor

ICD-10-SE för beställning eller nerladdning

Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död

Sök i klassifikationerna

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Historiska klassifikationer

Här kan du ladda ner historiska svenska versioner av ICD i de format vi har tillgängliga. Koderna kan användas i forskning och för att tolka journaler som skrevs före 1997.

Konverteringstabeller ICD

Här finns konverteringstabeller gjorda av WHO mellan ICD-9/ICD-10/ICD-9, mellan ICD-8/ICD-9/ICD-8 och mellan ICD-7/ICD-8/ICD-7 för nerladdning.

Läs introduktionsdokumenten först.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: