Trofoblastsjukdomar

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid trofoblastsjukdom, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid en enhet.

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Se tillståndsbeslut för viss vård vid trofoblastsjukdomar.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 1 juli 2020 och tillsvidare

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Mer hos andra

Mer information finns hos Karolinska Institutet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: