Avslutade och bordlagda vårdområden

Här hittar du information om vårdområden som bordlagts eller avslutats under arbetsprocessen med nationell högspecialiserad vård.

Avslutade vårdområden efter kartläggning (Steg 1)

 • Anafylaxi och svår överkänslighet mot anestesiläkemedel
 • Hereditärt angioödem
 • Reumaortopedisk vård hos barn
 • Sällsynta odontologiska hälsotillstånd
 • Thyreoidea
  • Avancerad thyroideacancer
  • Thyreoideakirurgi på barn

Bordlagda vårdområden efter kartläggning (Steg 1)

 • Transplantationer
  • Njurtransplantationer
  • Pancreastransplantationer
  • Ö-cellstransplantationer

Avslutade vårdområden efter genomlysning (Steg 2)

 • Early onset scoliosis
 • ECMO vid primär respiratorisk svikt
 • Gravida med svår maternell sjukdom 
 • Kardiomyopatier
 • Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdom
 • Stamcellstransplantationer vid multipel skleros
 • Utredning vid svåra sömnstörningar
 • Vård av extremt prematura barn

Bordlagda vårdområden efter genomlysning (Steg 2)

 • GUCH kateterintervention/ablationer
 • Matstrupskirurgi

Avslutade vårdområden efter remiss och beredning (Steg 3)

 • Avancerad Crohns sjukdom
 • Avancerad Parkinsonbehandling
 • Barnintensivvård
 • Brachyterapi vid huvud- och halscancer
 • Hjärtsjukdom och graviditet
 • Huvud- och halstumörer, 4 delområden
 • Hyperbar Oxygenbehandling (HBO)
 • Ärftliga näthinnesjukdomar

Bordlagda vårdområden efter remiss och beredning (Steg 3)

 • Avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna
 • Intensivvårdstransporter
 • Transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik

Bordlagda vårdområden efter beslut i Steg 4

 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: