Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Vid isolerad hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM) ska bedömning inför, och eventuell interventionell behandling med, exempelvis alkoholablation eller kirurgisk myektomi, utgöra nationell högspecialiserad vård.

Definitionen innefattar vuxna patienter med isolerad HOCM med uttalad symptomatologi till följd av klinisk signifikant utflödesobstruktion trots optimal medicinsk behandling.

Avgränsningar:

  • Beslutet innefattar inte personer under 18 år.

Tillståndsinnehavare

Inget nämndbeslut taget ännu

Giltighetstid

Inget nämndbeslut taget ännu

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: