Fosterterapi

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning för tillståndsområdena fosterterapi och intrauterina behandlingar.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

  1. Fetoskopiska ingrepp, exempelvis diagnostisk fetoskopi, navelsträngsocklusion med laser eller bipolär diatermi, trakealocklusion vid medfött diafragmabråck, behandling av TRAP (twin reversed arterial perfusion) tvilling.
  2. Cordocentes (punktion av navelsträngskärl hos foster), för exempelvis fetal blodprovstagning som del i medicinsk utredning, farmakologisk behandling, stamcellsbehandling.
  3. Laserkoagulation, för behandling av exempelvis fetala tumörer, placentatumörer, för reduktion av foster i flerbördsgraviditet, behandling av TRAP (twin reversed arterial perfusion) tvilling.
  4. Fetal radiofrekvensablation, för behandling av exempelvis fetala tumörer, för reduktion av foster i flerbördsgraviditet, behandling av TRAP (twin reversed arterial perfusion) tvilling.
  5. Behandling av fetal hypotyreos och struma vid underfunktion av sköldkörteln hos foster.
  6. Intrauterin shuntbehandling.
  7. Intrauterina transfusioner.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset (dnr 32404/2020, 7976/2016)

Giltighetstid

Tillståndet för vårdområde Intrauterina behandlingar gäller från 1 januari 2013 och tillsvidare.

Tillståndet för vårdområde Fosterterapi gäller från 1 mars 2021 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

Årlig uppföljning

Senast uppdaterad:
Publicerad: