Fosterterapi

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning för tillståndsområdena fosterterapi och intrauterina behandlingar.

Definition

Socialstyrelsen har beslutat att fosterterapi, enligt nedan beskrivning, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid en enhet. 

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

  1. Fetoskopiska ingrepp, exempelvis diagnostisk fetoskopi, navelsträngsocklusion med laser eller bipolär diatermi, trakealocklusion vid medfött diafragmabråck, behandling av TRAP (twin reversed arterial perfusion) tvilling.
  2. Cordocentes (punktion av navelsträngskärl hos foster), för exempelvis fetal blodprovstagning som del i medicinsk utredning, farmakologisk behandling, stamcellsbehandling.
  3. Laserkoagulation, för behandling av exempelvis fetala tumörer, placentatumörer, för reduktion av foster i flerbördsgraviditet, behandling av TRAP (twin reversed arterial perfusion) tvilling.
  4. Fetal radiofrekvensablation, för behandling av exempelvis fetala tumörer, för reduktion av foster i flerbördsgraviditet, behandling av TRAP (twin reversed arterial perfusion) tvilling.
  5. Behandling av fetal hypotyreos och struma vid underfunktion av sköldkörteln hos foster.
  6. Intrauterin shuntbehandling.
  7. Intrauterina transfusioner.

Tillståndsinnehavare

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet för vårdområde Intrauterina behandlingar gäller från 1 januari 2013 och tillsvidare.

Tillståndet för vårdområde Fosterterapi gäller från 1 mars 2021 och tillsvidare.

I samband med att hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ändrades den 1 juli 2018 ersattes det tidigare systemet med rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård. Av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till ändringslagen framgår att då gällande rikssjukvårdstillstånd övergick i tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård, och att sådana tillstånd gäller tillsvidare (se punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lag [2018:143] om ändring i hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]).

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

I nämndens beslut om tillstånd hittar du de villkor som gäller för tillståndsområdet samt vilka regioner som har tillstånd att bedriva vården.

Årlig uppföljning

Verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård rapporterar varje år ett antal uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till Socialstyrelsen. Här kan du kan läsa mer om den årliga uppföljningen.

Nedan finner du även de uppföljningsmått som tagits fram för årlig uppföljning inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: