Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Här hittar du några av de arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården som det ofta uppstår frågor om när det gäller ansvarsfördelning. Vissa arbetsuppgifter är särskilt reglerade och får bara utföras av en viss yrkeskategori. Men de flesta arbetsuppgifter bestämmer verksamhetschefen vem som får utföra, baserat på den enskildes kompetens.

Regelverket ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem. Men ibland uppstår tveksamheter. Här får du veta vad som gäller i konkreta situationer i ditt dagliga arbete.

Sök arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter A-Ö

Visar 53 av 53