Vem får ge rådgivning på apotek? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

Personal på apotek får ofta frågor om läkemedel och läkemedelsanvändning

Vem får utföra uppgiften?

Det finns regler om vem som får ge rådgivning på apotek. Lagen talar om att personalen måste ha tillräcklig kompetens för att få ge råd och information om läkemedel till konsumenter.

Den som har tillstånd att driva ett apotek ansvarar för att personalen har nödvändig kompetens för att ge råd och information om till exempel receptfria läkemedel.

Läkemedelsverket har särskilda föreskrifter som gäller detaljhandel vid öppenvårdsapotek.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats 

Publicerad: