Vem får använda, förskriva och lämna ut medicintekniska produkter? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården.

Medicintekniska produkter används till exempel för att övervaka, behandla eller lindra ett funktionshinder eller en sjukdom. Det kan också vara produkter som till exempel ändrar eller ersätter en fysiologisk process.

Vem får utföra uppgiften?

Hälso- och sjukvårdspersonal som använder medicintekniska produkter ska ha kunskap om produkternas funktion och hur de hanteras. De ska också ha kunskap om riskerna när de medicintekniska produkterna används på patienter och vad som behöver göras för att begränsa en eventuell vårdskada.

Det är vårdgivaren som bedömer kompetens och utser vem som ska förskriva och lämna ut medicintekniska produkter. Det kan vara hälso- och sjukvårdspersonal eller annan berörd personal med rätt kompetens.

Publicerad: