Vem får förskriva hjälpmedel? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

Förskriva hjälpmedel innebär att ge en person en medicinteknisk produkt eller en konsumentprodukt för vård, behandling, rehabilitering, habilitering eller i annat syfte.

Vem får utföra uppgiften?

Hjälpmedel är typiskt sett en medicinteknisk produkt och det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter.

Hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om produkternas funktion och hur de hanteras. De ska också ha kunskap om riskerna med hjälpmedel.

Det är verksamhetschefen som, efter uppdrag från vårdgivaren, bedömer kompetens och utser vem som ska förskriva hjälpmedel. Det kan vara hälso- och sjukvårdspersonal eller annan berörd personal med rätt kompetens.

Publicerad: