Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Vem får fatta beslut om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

En person som har en allvarlig psykisk störning kan ibland behöva vårdas med tvång.

Vem får utföra uppgiften?

Beslut om psykiatrisk tvångsvård

En chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård fattar beslutet om en patient ska tas in för psykiatrisk tvångsvård. Beslutet ska baseras på ett läkarintyg (som ofta kallas vårdintyg). Beslutet får inte fattas av den läkare som har skrivit intyget.

En domstol beslutar om tvångsvården ska fortsätta längre än fyra veckor eller övergå i öppen psykiatrisk tvångsvård, efter ansökan från chefsöverläkaren.

Beslut om rättspsykiatrisk vård

En domstol får i vissa fall besluta om rättspsykiatrisk vård, när en person med allvarlig psykisk störning har begått ett brott. Beslutet baseras på en rättspsykiatrisk undersökning eller en mindre omfattande så kallad paragraf 7-undersökning. 

Domstolen kan även behöva besluta om särskild utskrivningsprövning, SUP. Det gäller om personen var påverkad av en allvarlig psykisk störning när hen begick brottet och det finns risk för återfall i brott. Det betyder att det är domstolen som beslutar om utskrivning och permissioner. 

I andra fall, till exempel om någon redan är intagen på en kriminalvårdsanstalt och behöver vårdas med tvång, får chefsöverläkaren vid en rättspsykiatrisk vårdenhet besluta om det. Beslutet ska baseras på ett intyg som skrivits av en annan läkare.

Domstolen beslutar om den rättspsykiatriska vården ska förlängas eller övergå i öppen rättspsykiatrisk vård, efter ansökan från chefsöverläkaren. De som kan få öppen rättspsykiatrisk vård är bara de som domstolen har dömt till rättspsykiatrisk vård.

Så snart någon inte längre behöver vårdas med tvång ska chefsöverläkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Undantaget är patienter som får vård med särskild utskrivningsprövning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: