Vem får förskriva livsmedel för näringsändamål? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården

Livsmedel kan förskrivas till en person som har särskilt behov av näringstillskott.

Vem får utföra uppgiften?

Det är en läkare med viss specialistkompetens som får förskriva vissa livsmedel till reducerat pris till barn under 16 år.

I övrigt finns det inga särskilda regler för vem som får förskriva livsmedel. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Publicerad: