Vem får hantera remisser? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården.

En remiss är en förfrågan i hälso- och sjukvården och tandvården om någon annan kan ta över ansvaret för en patient eller göra en viss undersökning. Oftast handlar det om att patienten behöver någon form av specialistkompetens för att få rätt undersökning eller vård och behandling.

Vem får utföra uppgiften?

Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner för hur remisser hanteras i verksamheten. Det ska finnas dokumenterade rutiner för vem eller vilka som får skriva remisser. Det innebär till exempel att en fysioterapeut kan skriva remisser om rutinerna tillåter det.

Inkommande remisser eller remissvar ska bedömas av personal med formell och reell kompetens för uppgiften.

Publicerad: