Vem får förskriva och rekvirera läkemedel? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården

Att förskriva läkemedel är att skriva recept. Att rekvirera läkemedel är att beställa läkemedel från apotek. Det finns regler för vem som får förskriva och rekvirera läkemedel.

Vem får utföra uppgiften?

Läkare

Läkare får förskriva och rekvirera läkemedel och teknisk sprit för behandling av patienter. För vissa läkemedel finns dock särskilda krav. Till exempel krävs viss specialistkompetens eller dispens från Läkemedelsverket för att ett apotek ska få lämna ut narkotikaklassade läkemedel för behandling av adhd.

Tandläkare

Tandläkare får förskriva de receptbelagda läkemedel som Läkemedelsverket har bestämt och som ska användas:

  • lokalt i munhålan och på angränsande vävnader
  • för behandling och förebyggande behandling av sjukdomar i eller på tänderna eller på angränsande vävnader.

Tandläkare får också förskriva och rekvirera teknisk sprit.

Tandläkare får till sin praktik rekvirera läkemedel i den omfattning som behövs för den odontologiska yrkesutövningen med de begränsningar som Läkemedelsverket har angett.

Tandläkare med specialistkompetens i oral kirurgi (käkkirurgi) får, utöver de läkemedel som alla tandläkare får förskriva, också förskriva läkemedel i den omfattning som krävs för diagnostik och behandling av sjukdomar, skador och defekter i käke och munhåla samt omgivande vävnader.

Tandhygienister

Tandhygienister får förskriva och rekvirera läkemedel på odontologiska indikationer för behandling av patienter. Läkemedel för lokalbedövning och denaturerad teknisk sprit får de bara rekvirera till egen praktik. I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en lista på läkemedel som tandhygienister får förskriva och rekvirera.

Barnmorskor

Barnmorskor får förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte. För att få göra det behöver de ansöka hos Socialstyrelsen och få ett bevis om förskrivningsrätt. I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en lista på läkemedel som barnmorskor får förskriva och rekvirera.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor med särskild vidareutbildning får förskriva vissa läkemedel. Utbildningskraven framgår av Socialstyrelsens föreskrifter. För att få förskrivningsrätten behöver de ansöka hos Socialstyrelsen och få ett bevis om den. I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en lista på läkemedel som sjuksköterskor får förskriva.

Optiker

Optiker med särskild utbildning får rekvirera läkemedel i form av ögondroppar. För att få göra det behöver de ansöka hos Socialstyrelsen och få ett beslut. I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en lista på läkemedel som optiker får rekvirera.

Publicerad: