Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Vem ansvarar för att en tolk finns tillgänglig när patienten behöver det? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården.

För att en patient ska få rätt vård och behandling måste hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten kunna kommunicera med varandra. Patienter med vissa funktionsnedsättningar, till exempel hörselskadade och blinda, har alltid rätt att få en tolk. Den rättigheten gäller även när en patient behöver tolk i ett talat språk för att kunna ta till vara sin rätt.

Vem får utföra uppgiften?

Regionen eller den vårdgivare som regionen har avtal med ansvarar för att det finns en tolk tillgänglig när en patient behöver det.

Mer information

Att samtala genom tolk – SvenskaArtikelnummer: 2016-4-17|Publicerad: 2016-01-01

Lagar och föreskrifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: