Vem får prova ut kontaktlinser? För hälso- och sjukvården

Arbetsgivaren avgör vem som har den kompetens som krävs för att få jobba med att prova ut kontaktlinser.

När en person ska få kontaktlinser behöver dessa provas ut för att säkra att kontaktlinserna är rätt anpassade och kan bäras utan komplikationer.

Från och med den 1 januari 2024 krävs inte längre någon kontaktlinsbehörighet för att prova ut kontaktlinser.

Det innebär att den som är:

  • utbildad i Sverige inte får en särskild kontaktlinsbehörighet utfärdad av Socialstyrelsen när personen får sin legitimation som optiker
  • utbildad utanför Sverige inte behöver ansöka om kontaktlinsbehörighet.

Det är arbetsgivaren som avgör vem som har den kompetens som krävs för att få jobba med att prova ut kontaktlinser.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Publicerad: