Vem får lämna besked till anhöriga vid allvarlig försämring av hälsotillstånd eller vid dödsfall? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården

När en patient får allvarligt försämrat hälsotillstånd eller dör ska anhöriga kontaktas omedelbart.

Vem får utföra uppgiften?

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att någon i personalen kontaktar anhöriga när en patients hälsotillstånd försämras allvarligt eller när en patient dör.

Publicerad: