Vem får informera om provsvar? För hälso- och sjukvården och tandvården.

För att kunna ställa en diagnos på en patient kan det vara nödvändigt att ta ett blodprov eller någon annan form av prov. Det är oftast en undersköterska eller sjuksköterska som tar provet. När provet har analyserats och eventuell diagnos ställts ska patienten informeras om resultatet.

Vem får utföra uppgiften?

Den som ansvarar för hälso- och sjukvården av en patient har ett ansvar för att patienten och närstående får information. Men det finns inte särskilda regler om vem som får informera om provsvar.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Publicerad: