Vem ska göra födelseanmälan? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

När ett barn föds i Sverige ska födseln anmälas till Skatteverket.

Vem får utföra uppgiften?

När ett barn föds på en vårdinrättning ska en födelseanmälan göras av vårdinrättningen. Det finns inga särskilda regler om vem på vårdinrättningen som ska göra anmälan.

När ett barn föds utanför en vårdinrättning, till exempel i hemmet, och en barnmorska hjälper till vid födseln ska barnmorskan göra födelseanmälan.

Publicerad: