Vem får utse fast vårdkontakt till en patient? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

En patient har rätt att få en fast vårdkontakt om hen begär det eller för att skapa trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården. En patient har också rätt att få en fast vårdkontakt vid livshotande tillstånd. I primärvården finns det en möjlighet att välja en fast läkarkontakt.

Vem får utföra uppgiften?

Det är verksamhetschefen som utser den fasta vårdkontakten. Hänsyn ska tas till patientens önskemål om vem som ska vara den fasta vårdkontakten. 

Det är verksamhetschefen som utser en fast vårdkontakt när en patient har ett livshotande tillstånd. Den fasta vårdkontakten ska vara en legitimerad läkare och utses så snart som möjligt.

Publicerad: