Vem får fatta beslut om tvångs- och begränsningsåtgärder? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

Beslut om tvångs- och begränsningsåtgärder (skyddsåtgärder) tas när en patient på grund av sjukdom eller sinnestillstånd riskerar att skada sig själv eller är farlig för sin omgivning. Tvångs- och begränsningsåtgärder får endast utföras om det finns lagstöd. Undantag finns för nödsituationer. Exempel på tvångsåtgärder är fastspänning och avskiljning.

Vem får utföra uppgiften?

En chefsöverläkare vid enhet för psykiatrisk vård får besluta om tvångs- och begränsningsåtgärder.

Publicerad: