Läkemedel – delegera läkemedelshantering (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården

Delegering behövs för att personal som inte har behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel ska få göra det.

Vem får utföra uppgiften?

Läkare, tandläkare och sjuksköterskor får delegera arbetsuppgifterna att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel till annan personal.

Delegering får inte göras i ambulanssjukvård.

I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras.

Publicerad: