Vem får besluta om transfusion av blodkomponenter? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

Transfusion av blod och blodkomponenter kan ske i vård- och behandlingssyfte inom hälso- och sjukvården.

Vem får utföra uppgiften?

Det är verksamhetschefen som beslutar om vilken kompetens och erfarenhet som krävs för transfusion och hantering av blodenheter. Verksamhetschefen beslutar också vem som ska ansvara för dokumentering, rapportering och utredning.

Den är den ansvariga läkaren för patienten som beslutar om undantag från kontroll och säkerhetsåtgärder vid transfusion av blodkomponenter. Beslutet ska dokumenteras och rapporteras till blodcentralen.

Det är den ansvariga läkaren på blodcentralen som beslutar om RhD-positiva erytrocytenheter får lämnas ut för transfusion till RhD-negativa blodmottagare.

Det är den läkare som är ansvarig för blodmottagaren som får besluta om undantag från godkänd förenlighetsprövning. Beslutet ska dokumenteras.

Publicerad: