Vem får utföra abort? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

Abort betyder att avbryta en graviditet. Graviditeten kan avbrytas med läkemedel eller kirurgiskt ingrepp.

Vem får utföra uppgiften?

Det är bara läkare som får utföra abort.

Annan hälso- och sjukvårdspersonal får inte utföra abort men kan delta i arbetet. Läkaren kan till exempel ordinera läkemedlet och en barnmorska ger det till patienten.

Publicerad: