Vem får besluta om blodtappning och godkänna blod och blodkomponenter för användning? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

Personer kan lämna blod inom hälso- och sjukvården, till exempel på sjukhus eller blodcentraler. Blodet kan användas för medicinska ändamål och för tillverkning av läkemedel.

Vem får utföra uppgiften?

Det är den ansvariga läkaren för blodgivningen som godkänner och registrerar en blodgivare. Uppgiften kan också utföras av någon annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning och kompetens för uppgiften. Beslutet ska dokumenteras.

Det är den ansvariga läkaren som bedömer om det finns en ökad risk för en blodmottagare eller blodgivare och beslutar om blod inte får lämnas. Beslutet ska dokumenteras.

Den ansvariga läkaren får besluta om undantag vid ökad risk för blodgivaren till exempel vid graviditet, kortare tappningsintervall och avvikande värden.

Den ansvariga läkaren får besluta om blod får tappas från en tillfälligt avstängd blodgivare.

Den ansvariga läkaren får besluta om blod får användas före resultat av sållningstest, det vill säga laboratorieundersökningar som görs för att diagnostisera sjukdom i blod.

Publicerad: