Vem får göra blåssköljning? För hälso- och sjukvården.

Blåssköljning görs för att rengöra urinblåsan. Det ska endast göras om patienten har grumlig och tjockflytande urin, stopp eller hematuri (blod i urinen).

Vem får utföra uppgiften?

Det finns inga särskilda regler för vem som får göra blåssköljning. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

Publicerad: