Vem får besluta om assisterad befruktning? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

Assisterad befruktning är när spermier insemineras eller när ägg befruktas utanför kroppen och förs in i livmodern, IVF. Den assisterade befruktningen kan göras med egna eller donerade könsceller (spermier eller ägg).

Vem får utföra uppgiften?

Det är en läkare som beslutar om assisterad befruktning. Hen bedömer om donator och mottagare är lämpliga medicinskt, psykologiskt och socialt och väljer sedan donator av könsceller.

Assisterad befruktning får enbart göras på offentligt finansierade sjukhus eller på privata kliniker med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad: