Vem får göra en obduktion? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

När en person dör kan det finnas skäl att undersöka orsaken till dödsfallet. Klinisk obduktion görs för att ta reda på medicinska omständigheter kring dödsfallet. Rättsmedicinsk obduktion görs för att utreda brott.

Vem får utföra uppgiften?

Det är verksamhetschefen som utser den läkare som ska ansvara för klinisk obduktion. Det är den utsedda läkaren som får göra obduktionen.

Det är Polismyndigheten, åklagare eller domstolen som beslutar om rättsmedicinsk obduktion.

Publicerad: