Vem får ordinera läkemedel? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården

Ordinera läkemedel är att bestämma vilket läkemedel en patient behöver.

Vem får utföra uppgiften?

Hälso- och sjukvårdspersonal som får förordna eller förskriva ett läkemedel får ordinera läkemedlet. Ordinationen ska vara skriftlig. Läkemedel får ordineras muntligt endast när patienter behöver läkemedel omedelbart. Ordinationen ska då dokumenteras och signeras i efterhand av den som ordinerat läkemedlet. Om den som ordinerat läkemedlet inte kan dokumentera själv, ska en sjuksköterska göra det.

Ordinera läkemedel enligt generella direktiv

Läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling. Det betyder att läkemedel kan ges till patienter utan att en individuell ordination behövs. Av det generella direktivet ska det framgå bland annat vilka läkemedel det gäller, indikationer och kontraindikationer. Innan ett läkemedel ges till en patient med stöd av ett generellt direktiv ska en sjuksköterska ha gjort en bedömning av behovet och kontrollerat läkemedlets indikation och kontraindikationer. Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande. 

Ordinera läkemedel för vaccination

En specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar får ordinera läkemedel för vaccination till barn och vuxna enligt de nationella vaccinationsprogrammen. Det gäller också sjuksköterskor som har en annan likvärdig utbildning. Sjuksköterskor som har gått en utbildning inom området får ordinera läkemedel för vaccination till vuxna enligt vissa av de nationella vaccinationsprogrammen. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en bedömning av utbildningarna.

Publicerad: