Juridiskt stöd för dokumentation

Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Texterna presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. De innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

I samband med att lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har trätt i kraft har vi uppdaterat det juridiska stödet. 

Mer om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation – samlat stöd för vårdgivare och omsorgsgivare

Sök juridiskt stöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Juridiskt stöd

Visar 44 av 44