Juridiskt stöd för dokumentation

Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Texterna presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. De innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Den 1 januari 2023 började lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att gälla. I samband med det uppdaterar vi det juridiska stödet och vissa sidor är därför inte tillgängliga. För närvarande är följande sidor under uppdatering:

  • Direktåtkomst för den enskilde. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
  • Ta del av uppgifter mellan vårdgivare. För hälso- och sjukvården.
  • Ta del av uppgifter mellan vårdgivare och socialtjänst. För hälso- och sjukvården.
  • Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs mer om den nya lagen

Juridiskt stöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Visar 39 av 39