Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande – övergripande. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Direktåtkomst är ett sätt att ta del av personuppgifter. Den som har direktåtkomst till någon annans register eller databas kan på egen hand söka efter uppgifter men utan att kunna påverka innehållet.

Annat elektroniskt utlämnande avser sådan överföring av uppgifter som inte sker genom direktåtkomst. Det kan ske genom en så kallad fråga–svar-funktion. Funktionen får inte lämna ut uppgifter (ge något svar) utan att det finns en fråga från mottagaren.

Genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan vårdgivare och omsorgsgivare ta del av varandras uppgifter genom direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande.

Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande för vårdgivare

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gör det möjligt för vårdgivare att under vissa förutsättningar ta del av personuppgifter hos andra vårdgivare och omsorgsgivare genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.

Vårdgivaren får under vissa förutsättningar ge en patient direktåtkomst till hela eller delar av sin patientjournal. Vårdgivaren får också under vissa förutsättningar ge patienten tillgång till personuppgifter genom annat elektroniskt utlämnande.

Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande ska skiljas från elektronisk åtkomst inom en vårdgivare.

Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande för omsorgsgivare 

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gör det under vissa förutsättningar möjligt för omsorgsgivare att ta del av personuppgifter hos andra omsorgsgivare och vårdgivare.

Omsorgsgivare får under vissa förutsättningar ge en omsorgsmottagare direktåtkomst till hela eller delar av dokumentationen om honom eller henne. Omsorgsgivaren får också under vissa förutsättningar ge omsorgsmottagaren tillgång till personuppgifter genom annat elektroniskt utlämnande.

Inom den övriga delen av socialtjänsten saknas bestämmelser som möjliggör sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande mellan vårdgivare och omsorgsgivare

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gör det möjligt att under vissa förutsättningar ta del av personuppgifter mellan vårdgivare och omsorgsgivare.

Omsorgsgivare är den som ansvarar för eller utför insatser åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om vem som omfattas av begreppet omsorgsgivare

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: