Vårdgivare. För hälso- och sjukvården.

Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet eller tandvårdsverksamhet är en vårdgivare. Det gäller både privat och offentligt finansierad verksamhet.

En vårdgivare kan till exempel vara en region, en kommun, ett aktiebolag eller en egenföretagare.

Vårdgivaren har till exempel ett organisatoriskt ansvar och ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård. Vårdgivaren har också ett grundläggande ansvar för behandling av personuppgifter och ska se till att patientjournal förs vid vård och behandling.

Senast uppdaterad:
Publicerad: