Vårdenhet och vårdprocess. För hälso- och sjukvården.

Här beskriver vi begreppen vårdenhet och vårdprocess.

Vårdenhet

Begreppet vårdenhet definieras inte i patientdatalagen, men förekommer i regler om till exempel spärrar inom en vårdgivare och elektronisk åtkomst.

Det är vårdgivaren själv som fastställer vad en vårdenhet är utifrån förutsättningar i verksamheten. En vårdenhet kan vara en organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård, till exempel en vårdcentral, sjukhus, klinik eller vårdavdelning.

Vårdprocess

En vårdprocess är en process avseende hälso- och sjukvård som hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd i syfte att främja ett avsett resultat. En vårdprocess kan omfatta vissa aktiviteter hos olika vårdenheter med ett funktionellt samband.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: