Patientjournal – en för varje patient. För hälso- och sjukvården.

En patientjournal ska föras för varje patient. Det betyder att den inte får vara gemensam för flera patienter. Det får till exempel inte finnas en gemensam patientjournal för föräldrar och barn.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: