Ta del av uppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Mellan vårdgivare och omsorgsgivare råder som huvudregel sekretess. Det innebär bland annat att särskilda villkor måste vara uppfyllda för att verksamheterna ska få dela personuppgifter mellan varandra. Vårdgivare och omsorgsgivare som är anslutna till ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan dela uppgifter mellan varandra genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.

Meddelandeblad

Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation – MeddelandebladArtikelnummer: 2022-12-8294|Publicerad: 2022-12-21

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: