Elektronisk åtkomst. För hälso- och sjukvården.

Elektronisk åtkomst är ett sätt för personal att få tillgång till personuppgifter inom en vårdgivares organisation.

För att få ta del av uppgifter måste den som arbetar hos en vårdgivare delta i vården av patienten eller behöva uppgifterna för sitt arbete. 

Om vårdgivaren använder öppna nät vid behandling av personuppgifter har vårdgivaren ansvar för att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Uppgifterna skyddas genom kryptering av förbindelsen och tillgången ska föregås av stark autentisering. Det innebär till exempel att vårdgivaren använder en inloggning som ställer krav på att den enskildes identitet kontrolleras på minst två olika sätt (e-legitimation eller motsvarande).

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: