Utförare inom socialtjänsten. För socialtjänsten.

En utförare är en nämnd eller en enskild verksamhet som utför en beslutad insats inom socialtjänsten. Det kan till exempel vara en socialnämnd eller en enskild hemtjänstverksamhet.

Varje utförare ansvarar för sin dokumentation. Den kommunala myndigheten och den privata utföraren ansvarar var för sig för den personuppgiftsbehandling som sker i verksamheten.

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: