Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är ett sätt för olika vårdgivare och omsorgsgivare att under vissa förutsättningar dela vård- och omsorgsdokumentation. Det gör det möjligt för vårdgivare och omsorgsgivare att via ett elektroniskt system, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, ge eller få tillgång till uppgifter hos en annan vårdgivare eller omsorgsgivare.

Den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen innebär inte att personal som arbetar hos en vårdgivare eller omsorgsgivare får föra anteckningar i en annan vårdgivares eller omsorgsgivares dokumentation, utan det är enbart en möjlighet att ta del av andra vårdgivares och omsorgsgivares uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare.

Senast uppdaterad:
Publicerad: