Personakt inom socialtjänsten. För socialtjänsten.

En personakt innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten. Personakten kan vara elektronisk eller fysisk eller både och.

Handlingarna i en personakt ska vara av betydelse för handläggning, genomförande eller uppföljning. Det kan till exempel vara intyg, utredningar eller anmälningar.

En personakt innehåller även grundläggande uppgifter om den enskilde, som till exempel namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Om den enskilde saknar svenskt personnummer ska personakten i stället innehålla födelsedata, samordningsnummer eller andra uppgifter som gör det möjligt att dokumentera uppgifter om den enskilde utan risk att hen förväxlas med en annan person.

I en personakt för ett barn ska särskilda uppgifter om till exempel vårdnadshavare finnas.

Journalanteckningar och andra handlingar som hör till personakten ska ordnas så att det enkelt går att följa och granska

  • handläggning av ärenden
  • åtgärder för verkställighet av beslut
  • åtgärder för genomförande och uppföljning av insatser.

Mer information

Handbok
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-12-7658|Publicerad: 2021-12-06
Beställ

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: