Journalförstöring – ta bort innehåll i en patientjournal. För hälso- och sjukvården.

Om vissa uppgifter i en patientjournal behöver tas bort måste en ansökan om journalförstöring göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO får besluta om journalförstöring, om ansökan har gjorts av patienten eller någon annan som nämns i patientjournalen.

För att en ansökan ska beviljas för journalförstöring ska det finnas godtagbara skäl, patientjournalen ska uppenbart inte behövas för patientens vård och det ska från allmän synpunkt uppenbart inte finnas någon anledning att bevara patientjournalen (till exempel för forskning).

Vid frågor om journalförstöring kontakta IVO

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Senast uppdaterad:
Publicerad: